logo

CameraLocaties.nl

 Home | Camera's bekijken | Camera's beheren | Dank aan | Contact | Lees meer | Evaluaties | © 2011, VZPP 

Betrouwbaarheid evaluaties dubieus


INHOUD

Evaluaties cameratoezicht vaak niet betrouwbaar

Regioplan en evaluatie cameratoezicht op openbare plaatsen

De Maryland Scientific Methods Scale

De in het rapport genoemde evaluaties

Het rapport 'Evaluatie cameratoezicht op openbare plaatsen (Viermeting)'
Evaluaties cameratoezicht vaak niet betrouwbaar

Volgens het rapport 'Evaluatie cameratoezicht op openbare plaatsen (Viermeting)' van Regioplan is het merendeel van de evaluaties met betrekking tot cameratoezicht niet betrouwbaar. In het rapport worden 51, door of voor gemeentes uitgevoerde, evaluaties onder de loep genomen. Hierbij is onder andere gekeken of de evaluaties volgens de Maryland Scientific Methods Scale (MSMS) gedegen zijn uitgevoerd. Evaluaties die wetenschappelijk verantwoord zijn, dienen minimaal op niveau 3 van de MSMS uitgevoerd te zijn. Gebleken is dat slecht 9 van de 51 beoordeelde evaluaties niveau 3 van de MSMS halen en dus aan de minimale eisen voor wetenschappelijke validiteit voldoen. 12 van de 51 beoordeelde evaluaties komt zelfs niet verder dan niveau 1 van de MSMS.

Ondanks het feit dat de evaluaties niet betrouwbaar zijn en er dus geen goed zicht op het effect van cameratoezicht is, gaan veel gemeenten toch door met het schenden van de privacy van burgers door middel van cameratoezicht.
Reden te meer voor CameraLocaties.nl om te pleiten voor een wettelijk geregelde registratie en toetsing van het cameratoezicht door een onafhankelijke organisatie.


Regioplan en evaluatie cameratoezicht op openbare plaatsen

In april 2005 is de Wet cameratoezicht op openbare plaatsen aangenomen. Deze wet bestaat uit een aanvulling op de gemeentewet met artikel 151c en het overgaan van de Wet politieregisters in de Wet Politiegegevens. Bij de aanname van de Wet cameratoezicht op openbare plaatsen is aan de Eerste en Tweede kamer toegezegd dat de Wet zal worden geŰvalueerd en dat de kamers jaarlijks over de ontwikkelingen en de effectiviteit van de Wet zullen worden ge´nformeerd.
Als gevolg hiervan heeft Regioplan in 2005 de opdracht gekregen om een vijfjarig onderzoek uit te voeren. In de afgelopen vijf jaar is telkens een enquŕte gehouden onder alle gemeenten en is een meta-analyse uitgevoerd op de door of voor gemeenten uitgevoerde evaluaties met betrekking tot cameratoezicht.
Er heeft een nulmeting plaatsgevonden in 2006, een eenmeting in 2007, een tweemeting in 2008 en een driemeting in 2009. De viermeting is het laatste deel van het vijfjarig onderzoek en heeft betrekking op hetgeen zich in 2010 heeft afgespeeld.


De Maryland Scientific Methods Scale ?

De Maryland Scientific Methods Scale (MSMS) is een schaal met 5 niveaus voor de beoordeling van evaluatieonderzoek met betrekking tot het effect van beleidsmaatregelen. De MSMS maakt het mogelijk om een uitspraak te doen over de methodologische kwaliteit met betrekking tot de interne validiteit van effectevaluaties. Elk niveau hoger op deze schaal betekent een grotere mate van zekerheid waarmee resultaten aan beleid kunnen worden toegeschreven.
De niveaus kunnen als volgt omschreven worden:

Niveau 1
Op dit niveau wordt alleen gekeken naar de uitkomstvariabele een bepaald punt in de tijd, zonder een vergelijking te trekken met de periode vˇˇr invoering van de beleidsinterventie.

Niveau 2
De uitkomstvariabele na invoering van de beleidsinterventie wordt vergeleken met de situatie ervoor. Een eventuele verandering in de uitkomstvariabele ten tijde van het beleid kan echter ook aan iets anders worden toegeschreven dan aan de beleidsinterventie.

Niveau 3
Hier wordt de uitkomstvariabele niet alleen vergeleken met de situatie vˇˇr invoering van de beleidsinterventie, maar ook met een 'controlegroep' die niet met het beleid is geconfronteerd.
Dit is de minimale onderzoeksopzet die nodig is om verantwoorde conclusies te trekken over de effectiviteit van een maatregel.

Niveau 4
Op niveau 4 wordt naast het gebruik van een controlegroep die niet met het beleid is geconfronteerd, ook gecontroleerd voor specifieke andere factoren, die volgens de onderzoeker de uitkomstvariabele mogelijk be´nvloeden

Niveau 5
Op dit niveau worden, door het 'at random' toebedelen van de beleidsinterventie aan de experimentele en de controlegroep, automatisch alle mogelijke externe invloeden uitgeschakeld. Ook van factoren die de onderzoeker niet bekend zijn.


De in het rapport genoemde evaluaties

In de onderstaande tabel staan alle 51 evaluaties die genoemd zijn in het rapport 'Evaluatie cameratoezicht op openbare plaatsen (Viermeting)' van Regioplan. Bij elke evaluatie is aangegeven op welk niveau van de Maryland Scientific Methods Scale de evaluatie geplaatst kan worden.

GemeenteDeelgebiedMSMS
niveau
AlkmaarCentrum2
AlmereStadshart1
AmersfoortUitgaansgebied, tunnel en overlaststraat2
Amsterdam August AllebeÚplein, BelgiŰplein en Kraaiennest3
AmsterdamWallen en Nieuwerdijk3
AmsterdamNoord2
AmsterdamZuid-Oost1
ApeldoornUitgaansgebied3
ArnhemUitgaansgebied2
BredaStationsgebied2
DelftStationsgebied2
DelftStationsgebied3
Den HelderCentrum en Station1
De Ronde VenenCentrum Mijdrecht2
DeurneStationsgebied2
DordrechtStationsgebied2
EdeUitgaansgebied1
EindhovenCentrum en Woensel-west3
EnschedeBinnestad en uitgaansgebied2
Gilze-RijenStationsgebied2
Gilze-RijenStationsgebied2
GoesUitgaansgebied3
GoudaStationsgebied en parkeerterreinen2
GroningenUitgaansgebied2
HeerlenUitgaansgebeid, centrum en wijk2
HeerlenHoensbroek en Heerlerheide2
HeerlenDag- en nachtopvang de klomp2
HelmondHorecaconcentratiegebied2
Kaag en BraassemBedrijventerreinen2
LeeuwardenBinnenstad3
LeeuwardenUitgaansgebied2
LopikCentrum2
MaastrichtBinnenstad2
NoordwijkUitgaansgebied De Grent1
RotterdamStadhuisplein, woonbuurt, tippelzone, bij metrostations en woon-/werkgebied2
RotterdamStadhuisplein, woonbuurt, tippelzone, bij metrostations en woon-/werkgebied2
RotterdamUitbreiding metrostations, kop van Mathenesserdijk, CS, West-Kruiskade, Boulevard Zuid en Crooswijk2
RotterdamZuidplein en Dordtselaan1
RotterdamUitbreiding tot 24 gebieden3
SchiedamKoemarkt1
SliedrechtKerkbuurt, Winklerplein, Landgraafstraat1
SpijkenisseVoorstraat1
TilburgUitgaansgebied1
UtrechtUitgaansgebied3
UtrechtUitgaansgebied2
VeendamBinnenstad1
ZaandamUitgaansgebied2
ZeistUitgaansgebied2
ZevenaarStation2
ZoetermeerBrug (Voetgangers- en fietsviaduct)2
ZwolleCentrumgebied1

Aantal malen niveau 11223,53%
Aantal malen niveau 23058,82%
Aantal malen niveau 3917,65%
Totaal aantal evaluaties 51100,00%


Het rapport 'Evaluatie cameratoezicht op openbare plaatsen (Viermeting)'

Het rapport 'Evaluatie cameratoezicht op openbare plaatsen (Viermeting)' is sedert 21 april 2011 als Bijlage bij Kamerstuk 28684 nr. 312 via de website van de Tweede Kamer der Staten-Generaal in te zien.
Op de onderstaande link vindt u het volledige rapport.

Kamerstuk 2e Kamer : Rapport 'Evaluatie cameratoezicht op openbare plaatsen (Viermeting)'